دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

شیری.م.برزنیتز،(2008)پژوهشی تحت عنوان راهبردهای تجاری‌سازی دانشگاه در توسعه گروه‌های منطقه‌ای ماساچوست وکنتالی انجام داده می باشد. این پژوهش به مطالعه سیاست‌های انتقال تکنولوژی دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اینکه دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند خودشان را به عنوان بخشی از یک منطقه تعریف کنند می‌پردازد. همچنین در این پژوهش به مطالعه تئوری‌های موجود، تحلیل روابط دانشگاه‌ها با دولت و صنعت و اینکه آیا دانشگاه‌ها می‌توانند در حالیکه نتایج تجاری‌سازی موفقی دارند به فرآیندهای توسعه اقتصادی نیز به گونه گوناگونی تأثیر بگذارند، می‌پردازد.

تران‌چی‌چانح‌هوین (2009) پژوهشی تحت عنوان عامل کلیدی موفقیت در تجاری‌سازی تکنولوژی انجام داده می باشد. که در این پژوهش به مطالعه سلسله مراتب روش (AHP) و ارزیابی ضوابط اصلی که تأثیر مؤثری بر تجاری‌سازی تکنولوژی‌های جدید دارد می‌پردازد. روش (AHP) برای ارزیابی تصمیمات گرفته شده در دو کشور ویتنام و تایوان می باشد. این مقاله بیانگر این مطلب می باشد که روش (AHP) روشی می باشد که قابل اجرا برای هر مدیری می‌باشد و مدیران می‌توانند برای حل مسایل خود در مورد تجاری‌سازی تکنولوژی از این روش بهره گیری کنند که این روش باعث افزایش بهره‌وری و سود برای هر دو کشور می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد