پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان تاثیر دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی-دانلود پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی قسمتی از متن پایان نامه : 2 اظهار مسئله از آن جا که همواره زنان نیمی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت -پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : – قلمرو پژوهش سایت منبع در این بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع:بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور شیری.م.برزنیتز،(2008)پژوهشی تحت عنوان راهبردهای تجاری‌سازی دانشگاه در توسعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی قسمتی از متن پایان نامه : چکیده از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و ادامه مطلب…

By 92, ago