شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن اهداف و سؤالات پژوهش، دو فرضیه اصلی مطرح گردیده می باشد که البته به مقصود مطالعه گسترده‌تر موضوع پژوهش و بهره گیری بهینه از اطلاعات جمع‌آوری شده تعدادی فرضیه فرعی نیز مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

1-6-1- فرضیه اصلی

1- عوامل درون سازمانی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

 

1-6-2- فرضیه‌های فرعی

1/1- پشتیبانی مالی و انسانی دانشکده از محققین بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

2/1- وجود اهداف و برنامه‌های مدون در دانشگاه بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

3/1- ایجاد ارتباط مؤثر بین محققین و بازار بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

4/1- آموزش تخصصی پژوهشگران جهت افزایش کیفیت پژوهش‌ها بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

2- عوامل برون سازمانی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

1/2- تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش‌ها بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد