دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی و بین‌المللی، مرهون تحقیقات علمی و سازمان یافته آن جامعه می باشد. اما این یافته‌ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت برخوردار نخواهند بود و هزینه‌های پژوهش را جبران نخواهند نمود. دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی از طریق تجاری‌سازی فناوری‌ها، هزینه‌های توسعه فناوری‌های خود را جبران کرده و امکان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بهتر و پیشرفته‌تر را برای خود به وجود می‌آورند.

دنیا در حال تغییر می باشد و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر می گردد. فناوری‌های جدیدی ظهور می‌کنند و معادلات بازرگانی را بر هم می‌زنند. سیستم‌های مدیریت نیز بایستی بتوانند با این تغییرات کنار بیایند. مهم‌ترین تفاوت دنیای امروز با دیروز، سرعت تحولات فناورانه یاد شده می باشد، این موضوع با تغییر در قلمرو و بکارگیری و تجاری‌سازی ایده‌ها در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌ها همراه می باشد (موسایی، صدرائی، بندریان، 8:1387).

در طی دو دهه اخیر تأثیر و مسئولیت بخش دانشگاهی (دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی) در نظام ملی نوآوری کشورها، خصوصاً در کشورهای توسعه یافته با تغییرات مهمی مواجه بوده می باشد. در این کشورها بخش دانشگاهی به عنوان بخش تولید و عرضه دانش با چالش پاسخگویی بهتر به سایر مؤلفه‌های نظام ملی نوآوری مواجه می‌باشد؛ و به گونه روزافزونی در بهبود کارآیی[1] آنها در تولید دانش و افزایش سطح  کیفیت تحقیقات حاصل از این بخش کوشش می گردد.

بهبود کارآیی در تولید دانش تنها بخشی از فرآیند ارتقاء نوآوری ملی شناخته می گردد و کشورها جهت دست‌یابی به این ارتقاء نیازمند بهره گیری وسیع‌تر اجتماعی و اقتصادی از دانش تولید شده در بخش دانشگاهی می‌باشند. این امر نیازمند ساز و کارهای لازم جهت انتقال و به کارگیری دانش در سایر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، بخصوص در بخش صنعت، می‌باشد که به عنوان تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، محل توجه روزافزونی می‌باشد.

[1] Efficiency.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد